Hiromi Asai  &  Kimono Artisan Kyoto

Spirit of the Earth

© Hiromi Asai    2016

Facebook / Kimono to NYFW Instagram / Kimono to NYFW